Blocking siglec-10hi tumor-associated macrophages improves anti-tumor immunity and enhances immunotherapy for hepatocellular carcinoma

Added 181 days ago (10.06.2021)
Authors: Nan Xiao, Xiaodong Zhu, Kangshuai Li, Yifan Chen, Xuefeng Liu, Bin Xu, Ming Lei, Jiejie Xu and Hui-Chuan Sun
Read article