Medical Flossing and the Pilates Method: Their Effectiveness on the Strength, Endurance, and Functionality of Healthy Individuals

Added 182 days ago (04.06.2021)
Authors: Lourdes Victoria Quiles-Sanchez; Ioannis Baroutas; Georgios Kyriakos; Nikolaos Gravvanis; Vasiliki E Georgakopoulou; Nikolaos Trakas; Christos Damaskos; Anna Garmpi; Nikolaos Garmpis; Vasileios Antoniou; Paraskevi Farmaki; Alexandros Patsouras; Errika Voutyritsa; Evangelos Diamantis
Journal: Cureus
Read article