Chicken Heat Shock Protein 70 Is an Essential Host Protein for Infectious Bursal Disease Virus Infection In Vitro

Added 437 days ago (02.06.2021)
Authors: Yufang Meng; Xiaoxue Yu; Chunxue You; Wenjuan Zhang; Yingfeng Sun; Liuan Li; Tianming Jin; Pengyu Pan; Ailing Xie
Journal: Pathogens
Read article