Responsible genes in children with primary vesicoureteral reflux: findings from the Chinese Children Genetic Kidney Disease Database

Added 183 days ago (02.06.2021)
Authors: Jia-Lu Liu; Qian Shen; Ming-Yan Wu; Guang-Hua Zhu; Yu-Feng Li; Xiao-Wen Wang; Xiao-Shan Tang; Yun-Li Bi; Yi-Nv Gong; Jing Chen; Xiao-Yan Fang; Yi-Hui Zhai; Bing-Bing Wu; Guo-Min Li; Yu-Bo Sun; Xiao-Jie Gao; Cui-Hua Liu; Xiao-Yun Jiang; Sheng Hao; Yu-Lin Kang; Ying-Liang Gong; Li-Ping Rong; Di Li; Si Wang; Duan Ma; Jia Rao; Hong Xu; for Chinese Children Genetic Kidney Disease Database (CCGKDD),“Internet Plus” Nephrology Alliance of the National Center for Children’s Care
Read article