Effect of hemoglobin content on cerebral oxygen saturation during surgery for scoliosis in pediatric patients

Added 239 days ago (02.06.2021)
Authors: Lin Liu, Zhipeng Qiang, Jianmin Zhang, Yi Ren, Xin Zhao, Wenya Fu, Zhong Xin, Zenghua Xu, Fang Wang, Lijing Li, Nan Zou, Xuemei Zhang, Lei Feng and Shuxuan Ma
Read article