Inhibition of α-Synuclein Accumulation Improves Neuronal Apoptosis and Delayed Postoperative Cognitive Recovery in Aged Mice

Added 351 days ago (30.05.2021)
Authors: Yue Li, Yi Yuan, Yitong Li, Dengyang Han, Taotao Liu, Ning Yang, Xinning Mi, Jingshu Hong, Kaixi Liu, Yanan Song, Jindan He, Yang Zhou, Yongzheng Han, Chengmei Shi, Shun Yu, Peng Zou, Xiangyang Guo, and Zhengqian Li
Read article