Socialt stöd, känsla av ensamhet och psykiska besvär bland finlandssvenska ungdomar

Added 395 days ago (27.05.2021)
Authors: Jasmine Gustafsson, Nelli Lyyra, Raili Välimaa, Nina Simonsen
Read article