Tacrolimus Protects Podocytes from Apoptosis via Downregulation of TRPC6 in Diabetic Nephropathy

Added 450 days ago (21.05.2021)
Authors: Ruixia Ma, Ying Wang, Yan Xu, Rui Wang, Xianghua Wang, Ning Yu, Minghui Li, and Yan Zhou
Read article