Pain Management in People with Diabetes-Related Chronic Limb-Threatening Ischemia

Added 412 days ago (11.05.2021)
Authors: Xiaoyan Jiang, Yi Yuan, Yu Ma, Miao Zhong, Chenzhen Du, Johnson Boey, David G. Armstrong, Wuquan Deng, and Xiaodong Duan
Read article