Hepatitis B-Induced IL8 Promotes Hepatocellular Carcinoma Venous Metastasis and Intrahepatic Treg Accumulation

Added 382 days ago (03.05.2021)
Authors: Changlu Zhang, Yanan Gao, Chengzhi Du, Geoffrey J. Markowitz, Jing Fu, Zhenxing Zhang, Chunliang Liu, Wenhao Qin, Hongyang Wang, Fan Wang, Pengyuan Yang
Read article