Rota-Lithotripsy-A Novel Bail-Out Strategy for Calcified Coronary Lesions in Acute Coronary Syndrome. The First-in-Man Experience

Added 424 days ago (30.04.2021)
Authors: Adrian Włodarczak; Piotr Rola; Mateusz Barycki; Jan Jakub Kulczycki; Marek Szudrowicz; Maciej Lesiak; Adrian Doroszko
Read article