SAA1 knockdown promotes the apoptosis of glioblastoma cells via downregulation of AKT signaling

Added 391 days ago (29.04.2021)
Authors: Huikai Zhang, Yang Xu, Gang Deng, Fanen Yuan, Yinqiu Tan, Lun Gao, Qian Sun, Yangzhi Qi, Kun Yang, Rongxin Geng, Hongxiang Jiang, Baohui Liu, Qianxue Chen
Read article