Actin-associated protein palladin promotes tumor cell invasion by linking extracellular matrix degradation to cell cytoskeleton

Added 429 days ago (29.04.2021)
Authors: Pernilla von Nandelstadh; Erika Gucciardo; Jouko Lohi; Rui Li; Nami Sugiyama; Olli Carpen; Kaisa Lehti
Read article