PCSK9 promotes tumor growth by inhibiting tumor cell apoptosis in hepatocellular carcinoma

Added 220 days ago (28.04.2021)
Authors: Shi-Zhe Zhang, Xiao-Dong Zhu, Long-Hai Feng, Xiao-Long Li, Xue-Feng Liu, Hui-Chuan Sun and Zhao-You Tang
Read article