A Large-Scale, Exome-Wide Association Study of Han Chinese Women Identifies Three Novel Loci Predisposing to Breast Cancer

Added 223 days ago (28.04.2021)
Authors: Bo Zhang; Men-Yun Chen; Yu-Jun Shen; Xian-Bo Zhuo; Ping Gao; Fu-Sheng Zhou; Bo Liang; Jun Zu; Qin Zhang; Sufyan Suleman; Yi-Hui Xu; Min-Gui Xu; Jin-Kai Xu; Chen-Cheng Liu; Nikolaos Giannareas; Ji-Han Xia; Yuan Zhao; Zhong-Lian Huang; Zhen Yang; Huai-Dong Cheng; Na Li; Yan-Yan Hong; Wei Li; Min-Jun Zhang; Ke-Da Yu; Guoliang Li; Meng-Hong Sun; Zhen-Dong Chen; Gong-Hong Wei; Zhi-Min Shao
Source: Wei, GH.
Read article