Hyperglycemia and Correlated High Levels of Inflammation Have a Positive Relationship with the Severity of Coronavirus Disease 2019

Added 142 days ago (28.04.2021)
Authors: Wen Zhang, Chuanwei Li, Yu Xu, Binfeng He, Mingdong Hu, Guoqiang Cao, Li Li, Shuang Wu, Xia Wang, Chun Zhang, Jianping Zhao, Jungang Xie, Zihui Xu, Qi Li, and Guansong Wang
Read article