Expert Consensus for the Treatment Algorithm for Navigationassisted Reconstruction of Maxillofacial Deformities

Added 394 days ago (28.04.2021)
Authors: Wen Bo Zhang; Xin Peng; Yao Yu; Yang Wang; Xiao Jing Liu; Yan Pu Liu; Zu Bing Li; Li Lu; Wei Dong Tian; Guo Fang Shen; Shi Lei Zhang; Xiao Ming Gu; Min Hu; Chen Ping Zhang; Chuan Bin Guo; Guang Yan Yu; None Society Of Oral And Maxillofacial Surgery; None Chinese Stomatological Association
Read article