Diabetes duration and glycaemic control as predictors of cardiovascular disease and mortality

Added 427 days ago (28.04.2021)
Authors: Fu‐Rong Li, Hai‐Lian Yang, Rui Zhou, Jia‐Zhen Zheng, Guo‐Chong Chen, Meng‐Chen Zou, Xiao‐Xiang Wu, Xian‐Bo Wu
Read article