Factors predisposing to thrombosis after major joint arthroplasty

Added 216 days ago (28.04.2021)
Authors: Zoe H Dailiana; Nikolaos Stefanou; Sokratis Varitimids; Nikolaos Rigopoulos; Apostolos Dimitroulias; Theofilos Karachalios; Konstantinos N Malizos; Despoina Kyriakou; Panagoula Kollia
Read article