ROS-ERK Pathway as Dual Mediators of Cellular Injury and Autophagy-Associated Adaptive Response in Urinary Protein-Irritated Renal Tubular Epithelial Cells

Added 467 days ago (28.04.2021)
Authors: Jian-kun Deng, Xueqin Zhang, Hong-luan Wu, Yu Gan, Ling Ye, Huijuan Zheng, Zebing Zhu, Wei Jing Liu, and Hua-feng Liu
Read article