Islet Transplantation Reverses Podocyte Injury in Diabetic Nephropathy or Induced by High Glucose via Inhibiting RhoA/ROCK/NF-κB Signaling Pathway

Added 477 days ago (28.04.2021)
Authors: Chongchu Huang, Yi Zhou, Hongjian Huang, Yushu Zheng, Lijun Kong, Hewei Zhang, Yan Zhang, Hongwei Wang, Mei Yang, Xiaona Xu, and Bicheng Chen
Read article