Tunnekuvausten sukupuolierot autismikirjon ja verrokkiryhmän nuorten aikuisten kerronnassa

Added 392 days ago (28.04.2021)
Authors: Katja Dindar, Soile Loukusa, Leena Mäkinen, Aija Kotila, Tuula Hurtig, Hanna Ebeling
Journal: Puhe ja kieli
Read article