Short-term outcomes of a novel modified Bentall procedure in acute type A aortic dissection

Added 218 days ago (28.04.2021)
Authors: Huadong Li; Yu Song; Xiaobin Liu; Hong Yu; Xiaofan Huang; Xianqing Feng; Nianguo Dong; Long Wu
Read article