Deployment of a bioabsorbable plate as the rigid buttress for skull base repair after endoscopic pituitary surgery

Added 144 days ago (28.04.2021)
Authors: Qichao Qi; Yongpeng Zhang; Junpeng Wang; Hanlin Zhong; Haijun Chen; Chuanwei Wang; Jiangang Wang; Xiaolan Cai; Lei Sun; Shilei Ni
Journal: Gland Surgery
Read article