Effect of proton radiation on 8T CMOS image sensors for space applications

Added 265 days ago (28.04.2021)
Authors: Jing Fu; Jie Feng; Yu-Dong Li; Qi Guo; Ying Wei; Lin Wen; Dong Zhou; Xiang Zhang; Yu-Long Cai; Bing-Kai Liu
Read article