Telomere length in white blood cell DNA and lung cancer: a pooled analysis of three prospective cohorts

Added 55 days ago (24.02.2021)
Authors: Wei Jie Seow; Richard M Cawthon; Mark P Purdue; Wei Hu; Yu-Tang Gao; Wen-Yi Huang; Stephanie J Weinstein; Bu-Tian Ji; Jarmo Virtamo; H Dean Hosgood; Bryan A Bassig; Xiao-Ou Shu; Qiuyin Cai; Yong-Bing Xiang; Shen Min; Wong-Ho Chow; Sonja I Berndt; Christopher Kim; Unhee Lim; Demetrius Albanes; Neil E Caporaso; Stephen Chanock; Wei Zheng; Nathaniel Rothman; Qing Lan
Read article