Endothelin A Receptors Expressed in Glomeruli of Renal Transplant Patients May Be Associated with Antibody-Mediated Rejection.

Added 478 days ago (28.01.2021)
Authors: Nowańska K, Banasik M, Donizy P, Kościelska-Kasprzak K, Zmonarski S, Letachowicz K, Kamińska D, Mazanowska O, Augustyniak-Bartosik H, Tukiendorf A, Chudiak A, Dawiskiba T, Hałoń A, Krajewska M
PubMed id: 33499235
Read article