Hypoxia promotes the metastasis of pancreatic cancer through regulating NOX4/KDM5A-mediated histone methylation modification changes in a HIF1A-independent manner

Added 474 days ago (27.01.2021)
Authors: Hongzhen Li, Chunyan Peng, Chenhui Zhu, Shuang Nie, Xuetian Qian, Zhao Shi, Mengyue Shi, Yan Liang, Xiwei Ding, Shu Zhang, Bin Zhang, Xihan Li, Guifang Xu, Ying Lv, Lei Wang, Helmut Friess…
Read article