The Association between Type-2 Diabetes Duration and Major Adverse Cardiac Events after Percutaneous Coronary Intervention

Added 486 days ago (27.01.2021)
Authors: Botey Katamu Benjamin, Chunguang Qiu, Zhanying Han, Wenjie Lu, Guoju Sun, Xiaofei Qin, Xule Wang, Xi Wang, Ran Li, and Liang Pan
Read article