Applied Sciences, Vol. 11, Pages 1127: Shadow Estimation for Ultrasound Images Using Auto-Encoding Structures and Synthetic Shadows

Added 364 days ago (26.01.2021)
Authors: Suguru Yasutomi; Tatsuya Arakaki; Ryu Matsuoka; Akira Sakai; Reina Komatsu; Kanto Shozu; Ai Dozen; Hidenori Machino; Ken Asada; Syuzo Kaneko; Akihiko Sekizawa; Ryuji Hamamoto; Masaaki Komatsu
Journal: Molecules
Read article