Is exercise a senolytic medicine? A systematic review

Added 564 days ago (26.01.2021)
Authors: Xiang‐Ke Chen, Zhen‐Ni Yi, Gordon Tin‐Chun Wong, Kazi Md. Mahmudul Hasan, Joseph Shiu‐Kwong Kwan, Alvin Chun‐Hang Ma, Raymond Chuen‐Chung Chang
Journal: Aging Cell
Read article