Chinese Traditional Medicine NiuBeiXiaoHe (NBXH) Extracts Have the Function of Antituberculosis and Immune Recovery in BALB/c Mice

Added 524 days ago (18.01.2021)
Authors: Yan Liang, Wenping Gong, Xiaomei Wang, Junxian Zhang, Yanbo Ling, Jinying Song, Lan Wang, Xiao Liu, Jie Wang, Yourong Yang, Shibing Chen, Jun Liu, Chunwei Yang, Huafeng Luo, and Xueqiong Wu
Read article