Knowledge and current practices of ICU nurses regarding aerosol therapy for patients treated with invasive mechanical ventilation: a nationwide cross‐sectional study

Added 322 days ago (14.01.2021)
Authors: Chuanlin Zhang, Jie Mi, Xueqin Wang, Shunqiao Lv, Zeju Zhang, Zhi Nie, Xinyi Luo, Ruiying Gan, Yujun Zou, Xiaoya Chen, Lu Fan, Yu Chen, Huanhuan Zhao, Guoyu Liao
Read article