Association of Total Dietary Intake of Sugars with Prostate-Specific Antigen (PSA) Concentrations: Evidence from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), 2003-2010

Added 329 days ago (11.01.2021)
Authors: Zhangcheng Liu, Chi Chen, Fuxun Yu, Dongbo Yuan, Wei Wang, Ke Jiao, Shengbang Yang, Yongqiang Zhang, Yong Wang, Linhai Liu, Huali Xu, Yang Zhang, Guohua Zhu, Bin Hu, and Jianguo Zhu
Read article