Reduced Graphene Oxides Modulate the Expression of Cell Receptors and Voltage-Dependent Ion Channel Genes of Glioblastoma Multiforme.

Added 328 days ago (10.01.2021)
Authors: Szczepaniak J, Jagiello J, Wierzbicki M, Nowak D, Sobczyk-Guzenda A, Sosnowska M, Jaworski S, Daniluk K, Szmidt M, Witkowska-Pilaszewicz O, Strojny-Cieslak B, Grodzik M
PubMed id: 33419226
Read article