IJMS, Vol. 22, Pages 515: Reduced Graphene Oxides Modulate the Expression of Cell Receptors and Voltage-Dependent Ion Channel Genes of Glioblastoma Multiforme

Added 326 days ago (06.01.2021)
Authors: Jaroslaw Szczepaniak; Joanna Jagiello; Mateusz Wierzbicki; Dorota Nowak; Anna Sobczyk-Guzenda; Malwina Sosnowska; Slawomir Jaworski; Karolina Daniluk; Maciej Szmidt; Olga Witkowska-Pilaszewicz; Barbara Strojny-Cieslak; Marta Grodzik
Journal: Molecules
Read article