Switching from entecavir to tenofovir alafenamide for chronic hepatitis B patients with low‐level viremia

Added 378 days ago (06.01.2021)
Authors: Zhong‐Bin Li, Le Li, Xiao‐Xia Niu, Song‐Hai Chen, Yi‐Ming Fu, Chun‐Yan Wang, Yan Liu, Qing Shao, Guofeng Chen, Dong Ji
Read article