Effects of HIF‐1α and HIF‐2α overexpression on hepatocellular carcinoma survival: A systematic review with meta‐analysis

Added 378 days ago (05.01.2021)
Authors: Zi‐Niu Ding, Zhao‐Ru Dong, Zhi‐Qiang Chen, Ya‐Fei Yang, Lun‐Jie Yan, Hai‐Chao Li, Kai‐Xuan Liu, Cheng‐Yu Yao, Yu‐Chuan Yan, Chun‐Cheng Yang, Tao Li
Read article