Incidence rates, risk factors, and outcomes of aspiration pneumonia after gastric endoscopic submucosal dissection: A systematic review and meta‐analysis

Added 383 days ago (05.01.2021)
Authors: Dong Tang, Fuxiang Yuan, Xiaoying Ma, Haixia Qu, Yuan Li, Weiwei Zhang, Huan Ma, Haiping Liu, Yan Yang, Lin Xu, Yuqiang Gao, Shuhui Zhan
Read article