Research on the measurement of intracranial hemorrhage in rabbits by a parallel-plate capacitor

Added 504 days ago (05.01.2021)
Authors: Zelin Bai; Haocheng Li; Jingbo Chen; Wei Zhuang; Gen Li; Mingsheng Chen; Jia Xu; Shuanglin Zhao; Yuening Liu; Jian Sun; Feng Wang; Lin Xu; Mingxin Qin; Gui Jin
Journal: PeerJ
Read article