Impact of liver fibrosis score on prognosis in patients with previous myocardial infarction: a prospective cohort study

Added 384 days ago (03.01.2021)
Authors: Ye‐Xuan Cao, Meng Zhang, Hui‐Wen Zhang, Jing‐Lu Jin, Hui‐Hui Liu, Yan Zhang, Yuan‐Lin Guo, Na‐Qiong Wu, Cheng‐Gang Zhu, Rui‐Xia Xu, Ying Gao, Qian Dong, Jing Sun, Jian‐Jun Li
Read article