Heterogeneous distribution of Fusobacterium nucleatum in the progression of colorectal cancer

Added 397 days ago (15.12.2020)
Authors: Shumpei Yamamoto, Hideaki Kinugasa, Mami Hirai, Hiroyuki Terasawa, Eriko Yasutomi, Shohei Oka, Masayasu Ohmori, Yasushi Yamasaki, Toshihiro Inokuchi, Keita Harada, Sakiko Hiraoka, Kazuhiro Nouso, Takehiro Tanaka, Fuminori Teraishi, Toshiyoshi Fujiwara, Hiroyuki Okada
Read article