Machine‐Learning Radiomics to Predict Early Recurrence in Perihilar Cholangiocarcinoma after Curative Resection

Added 401 days ago (12.12.2020)
Authors: Huan Qin, Xianling Hu, Junfeng Zhang, Haisu Dai, Yonggang He, Zhiping Zhao, Jiali Yang, Zhengrong Xu, Xiaofei Hu, Zhiyu Chen
Read article