Identification and Bioinformatic Assessment of circRNA Expression After RMI1 Knockdown and Ionizing Radiation Exposure

Added 403 days ago (10.12.2020)
Authors: Yuxiao Sun; Lianying Fang; Mengmeng Yang; Ningning He; Jinhan Wang; Manman Zhang; Kaihua Ji; Qin Wang; Yang Liu; Liqing Du; Yan Wang; Chang Xu; Qiang Liu
Read article