Genetic Polymorphisms of PRNCR1 and Lung Cancer Risk in Chinese Northeast Population: A Case–Control Study and Meta-Analysis

Added 406 days ago (10.12.2020)
Authors: Na Li; Zhigang Cui; Min Gao; Sixuan Li; Mingyang Song; Ying Wang; Lianwei Tong; Yanhong Bi; Ziwei Zhang; Shengli Wang; Baosen Zhou; Zhihua Yin
Read article