A Competing Endogenous RNA Network and an 8-lncRNA Prognostic Signature Identify MYO16-AS1 as an Oncogenic lncRNA in Bladder Cancer

Added 413 days ago (10.12.2020)
Authors: Danyang Shen; Youyun Zhang; Qiming Zheng; Shicheng Yu; Liqun Xia; Sheng Cheng; Gonghui Li
Read article