miR-624-3p Promotes Esophageal Squamous Cell Carcinoma Progression via Targeting Phosphatase and Tensin Homologue

Added 414 days ago (10.12.2020)
Authors: Hongyu Jia; Henan Wang; Fengyu Xia; Yan Sun; Hongli Liu; Lili Yan; Shanshan Li; Dongchun Jiang; Meimei Xu
Read article