Regulation of Brassinosteroid Signaling and Salt Resistance by SERK2 and Potential Utilization for Crop Improvement in Rice

Added 522 days ago (10.12.2020)
Authors: Nana Dong; Wenchao Yin; Dapu Liu; Xiaoxing Zhang; Zhikun Yu; Wei Huang; Jihong Liu; Yanzhao Yang; Wenjing Meng; Mei Niu; Hongning Tong
Read article