Identification of the Functional Domain of HPIV3 Matrix Protein Interacting with Nucleocapsid Protein

Added 405 days ago (08.12.2020)
Authors: Xichuan Deng, Chaoliang Zhang, Kehan Zhang, Nan Lu, Yonglin He, Jia Liu, Zhibang Yang, and Guangyuan Zhang
Read article