New Small-Molecule Glycoconjugates of Docetaxel and GalNAc for Targeted Delivery to Hepatocellular Carcinoma

Added 363 days ago (03.12.2020)
Authors: Rostislav A. Petrov, Sofiia R. Mefedova, Emil Yu. Yamansarov, Svetlana Yu. Maklakova, Dmitrii A. Grishin, Elena V. Lopatukhina, Olga Y. Burenina, Anton V. Lopukhov, Sergey V. Kovalev, Yury V. Timchenko, Evgenia E. Ondar, Yan A. Ivanenkov, Sergei A. Evteev, Alexander N. Vaneev, Roman V. Timoshenko, Natalia L. Klyachko, Alexander S. Erofeev, Petr V. Gorelkin, Elena K. Beloglazkina, and Alexander G. Majouga
Read article